Et godt arbejdsmiljø skabes gennem leg

Af Nikolaj Henum

I løbet af de seneste årtier har de fleste virksomheder haft et stort fokus på at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere i markedet og dermed at skabe et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Men netop arbejdsmiljøet er i den grad blevet påvirket i denne Covid-tid, hvor alt pludselig ikke længere er, som det plejer – mange er sendt hjem for at arbejde, og kollegerne skal pludselig være sammen på afstand.

Hos rekrutteringsvirksomheden Moment lever man af at sende dygtige medarbejdere ud til Danmarks virksomheder, så om nogen kender Moment til betydningen af et godt arbejdsmiljø.

”Et godt arbejdsmiljø og medarbejdere, der trives, er helt afgørende for, om en virksomhed klarer sig godt og er i stand til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere i markedet. Det er noget, som vi er meget bevidste om både internt og eksternt, og som vi har et meget stort fokus på,” fortæller Sara Vinding, der er HR Director i Moment.

Hun understreger, at Covid-19 har udfordret arbejdsmiljøet rundt om på de danske arbejdspladser.

”Det er klart, at fra den dag, hvor Danmark lukkede ned i foråret 2020, blev arbejdsmiljøet udfordret. Lige pludselig kunne vi ikke på samme måde, som vi plejede, mødes med hinanden i det uformelle rum – som for eksempel ved kaffemaskinen eller i fredagsbaren – hvilket ellers har stor betydning for, hvordan man trives på en arbejdsplads,” forklarer HR-direktøren.

Det begyndte med gode stænger

Hos Moment har der været fokus på arbejdsmiljø igennem en årrække, men særligt én kampagne i 2019 har været katalysator for den måde, der arbejdes med emnet på i virksomheden i dag.

”Arbejdsmiljø er jo et vidt begreb, der både handler om, hvordan du trives psykisk og fysisk på din arbejdsplads. Og det var særligt sidstnævnte, der var med til at kickstarte vores øgede fokus. Det skete i 2019, hvor vi startede med en intern kampagne, som vi kaldte ‘Gode stænger’, og det betød blandt andet, at vi hængte plakater op i virksomheden med billeder af flamingoer. Her opfordrede vi medarbejderne til at være fysisk aktive med udgangspunkt i forskellige aktiviteter og konkurrencer, som var knyttet til kampagnen, og selv om det var meget håndholdt, viste det sig at være en stor succes. Men det var også et større arbejde, hvis vi skulle arbejde målrettet med emnet fremadrettet, og derfor begyndte vi at kigge os omkring efter et system, der kunne være med til at frame og styrke vores arbejdsmiljø i fremtiden,” fortæller Sara Vinding.

‘Momentifiseret’

I sin søgen efter et system, der kunne forbedre arbejdsmiljøet yderligere, var Sara Vinding meget fokuseret på, at det ikke skulle være et standardsystem eller et system, der kun handlede om motion. Det skulle derimod være et system, som levede op til medarbejdernes ønsker og forventninger.

”Medarbejdere er forskellige, og det samme er deres ønsker og behov for et godt arbejdsmiljø. Vi skal ikke fortælle medarbejderne, hvad et godt arbejdsmiljø er, for det skal komme fra medarbejderne selv – og i den kontekst var det vigtigt for os at få et system, som vi på en eller anden måde kunne ‘momentifisere’, så det passer til netop vores behov,” forklarer hun.

”Meget trivsel handler om sundhed og om at komme i god form – men det er mere end det. Og da vi stødte på et produkt i form af en app, der ikke bare er et standardprodukt, men som består af ’community, brain and body’ (fællesskab, hjerne og krop, red.), og som dermed har hele paletten i forhold til trivsel, så valgte vi at springe på den løsning. Det har været en udpræget succes, og at løsningen endda fandtes i form af en app på telefonen, var blot endnu et argument for, at det ville være den rigtige løsning for os. Produktet er bygget op omkring såkaldt ‘gamification’, hvor kollegaerne motiveres til at skabe et godt arbejdsmiljø gennem leg og konkurrencer, og det er det helt rigtige for en organisation som vores,” fortæller Sara Vinding.

Cyklede til Rom

En af de aktiviteter, som medarbejderne ønskede skulle være en del af løsningen, var fire såkaldte ‘kontorcykler’, som er cykler placeret ved skrivebordene, som man for eksempel kan cykle på, mens man arbejder ved sit skrivebord.

”Nogle medarbejdere fremsatte et ønske om cykler, der skulle understøtte, at vi er en virksomhed i bevægelse i vores hverdag, og når man er i gang med en konkret opgave. Derfor købte vi fire cykler i august 2019 med planer om at integrere dem i løsningen,” fortæller hun.

”Det gjorde vi så, og vi kombinerede det med nogle målpunkter om, at vi i løbet af en bestemt periode tilsammen skulle have cyklet til Rom. Og det blev ligesom et mantra for medarbejderne, som løbende gik og mindede hinanden om at huske at cykle og eksponere kilometerne i appen – og på den måde over for kollegerne. Det fungerede rigtig godt, og vi lykkedes faktisk med at komme til Rom i antal kilometer,” fortæller Sara Vinding.

Har arbejdet med arbejdsmiljø under Covid

Indsatsen for et styrket arbejdsmiljø blev iværksat i begyndelsen af år 2020, hvilket vil sige inden Danmark lukkede ned for første gang. Og allerede fra dag ét blev der fokuseret på de tre områder.

”Folk har virkelig bakket op omkring tiltaget, og 90 procent af medarbejderne har valgt at deltage og engagere sig fuldt ud fra dag et inden for områderne brain, community og body. Vi har altid været gode til at rose hinanden og spille hinanden endnu bedre i dagligdagen, men dette tiltag har ligesom løftet os til ‘next level’. At vi valgte at inddele os i syv hold, betød så også, at vi heppede på hinanden på den måde, at hvis en havde gået den ekstra kilometer eller cyklet eller fået nogle ‘brain-point’, så oplevede man virkelig en highfive-kultur, hvilket jo er superfedt,” siger Sara Vinding.

”At det hele foregår via en app betød, at da landet blev lukket ned, kunne vi fortsætte med at motivere hinanden til at motionere og så videre, og dermed lykkedes det os i høj grad at bevare gejsten og opretholde en god arbejdskultur, selv om mange var sendt hjem for at arbejde,” forklarer Sara Vinding.