Fokus på bæredygtighed i din rekruttering

ADVERTORIAL

 

Af Elvium

Bæredygtighed har efterhånden været på agendaen i flere år. Særligt har klima og miljø fyldt meget i snakken om bæredygtighed. Og når verdensøkonomien skal genoprettes på den anden side af den verdensomspændende pandemi, står det da også øverst, at det er klima og miljø, der skal vise os vejen til den anden side. Ingen tvivl om at bæredygtighed er essentielt, og at vi både som enkeltpersoner og som hele organisationer skal tage et ansvar. Men er det tilstrækkeligt at fokusere på klima og miljø, når vi taler bæredygtighed?

Holistisk syn – allerede i rekrutteringsprocessen

I virkeligheden betyder bæredygtighed, at vores handlinger indebærer holdbare, positive resultater, som ikke slider på det grundlag, der allerede foreligger. Dette er oplagt at kigge på i forhold til klima og miljø – men hvorfor ikke også omfatte mennesker og økonomi af det?

Fremadrettet bør vi have et mere holistisk syn på bæredygtighed, som både omfatter, hvordan vi kan skabe holdbare og positive resultater for klima, miljø, mennesker og økonomi.

Med et holistisk perspektiv findes der et utal af muligheder for, hvordan I kan tænke bæredygtighed ind hos jer – i HR. Og i stedet for kun at have fokus på bæredygtighed blandt dine medarbejdere, kan du allerede i rekrutteringsprocessen tænke dette ind. Når du sender et tydeligt signal omkring jeres værdier og fokus på bæredygtighed, vil du opnå en mere værdifuld rekrutteringsproces.

Bæredygtighed og Employer Branding

Dine medarbejdere er en hel essentiel del af din virksomhed, og i dag er det et vigtigt parameter for mange at være en del af en virksomhed, som tager ansvar i en bæredygtig sammenhæng. Du kan derfor med fordel tænke bæredygtighed ind, når du skal rekruttere – og det vil have også have en positiv impact på din Employer Branding værdi.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser tydeligt, at mange virksomheder fokuserer på FN’s verdensmål, til dels for at tage et samfundsansvar, men i høj grad også for at kunne tiltrække medarbejdere. Hvis du skal kunne følge med dine konkurrenter, bør du også kigge på, hvordan du fremadrettet har mere fokus på bæredygtighed i HR.

Unbiased rekruttering – diversitet og ligestlling

Nogle af de fokusområder som har været diskuteret i mange år, er unbiased rekruttering, som sætter fokus på, at vi mennesker har et hav af biases. Men mange virksomheder diskuterer stadig emnet, uden at have en strategi for det, og det kan have en negativ effekt på bundlinjen. Manglende diversitet betyder nemlig et potentielt tab af kompetencer, viden og ressourcer. Når virksomheder ikke prioriterer at italesætte udfordringen internt, uddanne ledere eller arbejde i de rette digitale værktøjer, vil det også kunne mærkes i kulturen og i rekrutteringsprocessen.

Heldigvis begynder vi at opleve en større interesse i HR for at finde de rette digitale værktøjer, der kan bidrage til en unbiased rekrutteringsproces og derved rumme diversitet, når der ansættes. Rekrutteringsværktøjerne med dette fokus, gør det nemmere for rekrutteringsansvarlige og de rekrutterende ledere at få indblik i, hvordan kandidatens kompetencer passer med stillingen – fremfor at det er holdninger og overbevisninger, der bliver valgt ud fra.

Er biases et tabu at tale om?

Det kan være svært at erkende, at vores biases påvirker vores beslutninger, men der vil altid automatisk være biases involverede i vores kognitive processer. Ubevidste biases er f.eks. dét, der gør, at vi træffer en beslutning på et grundlag, som vi måske ikke er helt bevidste om – hvilket kan resultere i, at et team i høj grad består af samme ’type’, f.eks. ud fra køn, alder, geografi mm. Tør du italesætte bias i din virksomhed – eller er det stadig et tabu at tale om?

Hvis du er ansvarlig for rekruttering hos jer, bør du finde et værktøj, der automatisk screener kandidatfeltet baseret på soft- og hard skills – altså baseret på kompetencerne hos den enkelte. Og når du har fokus på ligestilling og diversitet i din virksomhed – vil det give stærkere ressourcer, bedre viden, et større potentiale – og i sidste ende en højere ROI.

Brug rekruttering – som en del af din branding strategi

Til trods for at mange virksomheder allerede har en eller anden bevidsthed omkring miljø og klima i dag, kan du gøre meget mere for at brande det overfor dine medarbejdere – og særligt når du skal finde nye kandidater. Det kan f.eks. være ved at bruge et rekrutteringssystem, som på en eller anden vis støtter miljøet hver gang, I gennemfører en rekruttering, f.eks. ved at plante et træ, støtte lokal produktion mm.

Når du er tydelig omkring, hvordan I arbejder med unbiased rekruttering og ligestilling, vil du kunne bruge rekruttering, som et stærkt element i din branding, da du også vil opleve, at de nye generationer er langt mere purpose-drevet end vi har set før.

Tænk bæredygtigt – og du kan allerede starte i din HR- /rekrutteringsafdeling i dag.