Azets

Enkel, billig og brugervenlig APV

Enkel, billig og brugervenlig APV

Som arbejdsgiver er I forpligtet til at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år.

Cloud-baseret: Workcyclus APV er cloud-baseret og kræver ingen installation. I kan komme på fra en hvilken som helst computer, mobiltelefon eller tablet og kan dele oplysninger med relevante personer.

Standard eller brugerdefineret: Workcyclus APV indeholder standardspørgeskemaer og tjeklister, der kan suppleres med egne spørgsmål.

Resultater og handlingsplan: Resultaterne samles i anvendelige tabeller og figurer, der fortæller om status og indsatsbehov. I får også forslag til handlingsplan og status på opfølgning. Det kan laves på afdelings- eller organisationsniveau efter ønske.

Integration til HR- og lønløsning: Workcyclus APV kan integreres med jeres HR- og lønløsning, så jeres medarbejderdata nemt kan overføres.

Alle svar er anonyme: I Workcyclus APV kan alle svar anonymiseres. Det giver jer det mest korrekte billede af arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden.

Workcyclus APV er velegnet til både små og store virksomheder.

Azets Lyskær 3CD 2730 Herlev dialog-dk@azets.com
Lyskær 3CD
2730 DK
Get directions