Competencehouse

GoDialog bygger bro mellem mål og praksis og dokumenterer effekten

HR-system til medarbejderudvikling  

 • 1:1 dialog med feedback på medarbejdernes arbejde og udvikling
 • MUS, LUS, PULS og teamudviklingssamtaler
 • Personalesamtaler: Onboarding, prøvetid, stress, svære samtaler, lønsamtaler, fratrædelse mm
 • Kompetencekortlægning
 • Potentiale- og performancevurdering
 • Dialog om virksomhedens strategi med aftaler om medarbejdernes bidrag til at nå virksomhedens mål
 • Trivselsundersøgelser, lederevaluering og APV
 • Gratis hotline

Ledelsesinfo

 • Dialogfokus der viser, hvilke samtaleemner ledere og medarbejdere har valgt at tale om
 • Effektstatistik der viser effekten af gennemførte aftaler
 • Strategiregnskab der benchmarker enheders indsats for at nå virksomhedens mål
 • Kompetencestatistik der viser enheders og faggruppers kompetenceprofiler og udviklingsbehov
 • Performancestatistik der viser enheders og faggruppers performanceprofiler
 • Compliance der viser, om samtaler bliver holdt til tiden, og om der følges op på aftaler

Rådgivning

 • Involverende MUS/PULS proces
 • Strategisk MUS/PULS
 • Kompetenceudvikling’

Kontakt os – skriv til info@godialog.dk

Competencehouse Symbion Science Park Fruebjergsvej 3 2100 København Ø info@godialog.dk
Fruebjergvej 3
København 2100 DK
Get directions