Medarbejderudvikling og kollegiale samlingspunkter er afgørende i en tid med store forandringer

Af redaktionen, DANSK HR

Hvert år afholder Arla eventen Learning Week, hvor flere tusinde medarbejdere fra hele verden deltager i oplæg om alt fra bæredygtighed til mindfulness. Ifølge landedirektør i Arla Danmark, Helle Müller Petersen, er personlig udvikling lige så vigtig som faglig udvikling, når det kommer til medarbejdertrivsel. Særligt i en tid, hvor hverdagen er vendt på hovedet, og kontorstolen er rykket hjem i stuen.

Covid-19 har skabt store ændringer i vores arbejdsliv. Mange danskere har det seneste år befundet sig mere på hjemmekontoret end på den fysiske arbejdsplads, og både interne og eksterne møder er rykket online. For virksomhedslederen betyder det, at det kan være svært at holde medarbejdernes engagement højt og sikre videndeling på tværs af organisationen.

Det var derfor ikke et spørgsmål om hvorvidt, men nærmere hvordan Arla skulle afholde sin årlige event Learning Week i efteråret 2020 under Covid-19.

Arla Learning Week er en hel uge, hvor Arla-medarbejdere på tværs af landegrænser deltager i videns- og inspirationsoplæg om alt fra bæredygtighed og marketing til mindfulness og vaneændringer. Normalt foregår eventen både online og offline, men grundet Covid-19 blev alle oplæg i år 2020 afholdt online.

Ifølge Helle Müller Petersen, landedirektør i Arla Danmark, er det afgørende, at situationer som Covid-19 ikke bliver en stopklods for medarbejdernes udvikling – og ikke mindst sammenholdet og fællesskabet, der er helt afgørende for medarbejdernes motivation for hver morgen at omdanne stuen til hjemmekontor.

”Hos Arla prioriterer vi medarbejderudvikling meget højt. Både i form af personlig og faglig udvikling. Og i en tid, hvor vi som virksomhed udfordres på vores normale arbejdsgange, er det helt afgørende, at vi husker at prioritere medarbejderne og gøre noget ekstra for at opretholde deres engagement og motivation,” siger Helle Müller Petersen og fortsætter:

”Vi befinder os langt væk fra hinanden rent fysisk, og det kan gå ud over både videndelingen og det kollegiale fællesskab i dagligdagen. Derfor var et digitalt samlingspunkt som Learning Week utrolig kærkomment, hvor medarbejdernes både kunne mødes om det faglige og få et socialt samlingspunkt.”

Helle Müller Petersen, landedirektør i Arla Danmark

Personlig og faglig udvikling er afgørende for medarbejderes trivsel

På programmet for Arla Learning Week findes alt fra viden om Arlas businessplan og Arlas arbejde med bæredygtighed til en række oplæg under temaet ’personlig udvikling’. Både den personlige og den faglige udvikling er nemlig ifølge Helle Müller Petersen med til at sikre medarbejdernes samlede trivsel.

”Det er enormt vigtigt at opleve, at man udvikler sig, hvis man skal bevare arbejdsglæden over en længere periode. Det gælder alt fra udvikling af sin faglighed, sin forståelse af den forretning, man er en del af, til sin personlige udvikling i forbindelse med både arbejdsliv og privatliv. Det afspejler sig derfor også i vores Learning Week-program,” siger Helle Müller Petersen og fortsætter:

”For nogen kan fx mindfulness være den perfekte måde at lære at afstresse og finde fokus efter en travl morgen i privaten eller en række back-to-back-møder, mens andre mangler redskaber til at håndtere store forandringer – som fx hjemmearbejde og digital omstilling.”

Som en vigtig del af medarbejderudviklingen er det overordnede tema for Arla Learning Week altid: ”For kollegaer, af kollegaer”. Det betyder blandt andet, at hovedparten af oplægsholderne er medarbejdere fra forskellige dele af Arlas forretning. Det budskab blev særligt vigtigt i efteråret 2020.

”Størstedelen af oplæggene afholdes af Arla-medarbejdere. Det gør de for at skabe stolthed og faglig udvikling hos oplægsholderne og for at skabe en følelse af sammenhold på tværs af fagområder og landekoder. Særligt sidstnævnte er vigtigt lige nu, hvor der er mange ting, vi har brug for at dele med vores kollegaer – både på tværs af landegrænser og hjemmekontorer. Det kan nemlig være med til at skabe motivation og en følelse af personlig sparring at diskutere dagens problemstillinger med kollegaer, der sidder med præcis de samme udfordringer, som vi selv gør,” siger Helle Müller Petersen.

Deltagertal voksede med 50 procent sammenlignet med 2019

Learning Week har de seneste år oplevet stor opbakning fra medarbejderne. Alligevel steg deltagerantallet til årets Learning Week med 50 procent i år 2020 sammenlignet med år 2019. I år 2020 deltog ca. 1.500 medarbejdere på tværs af Europa. Det skyldes blandt andet, at Arla i år udvidede initiativet til at inkludere endnu flere medarbejdere fra Tyskland, England og Sverige. Men ifølge Helle Petersen har det også haft stor betydning, at medarbejderne er blevet mere komfortable med at arbejde online.

”Vi har længe været vant til at arbejde digitalt i Danmark, og Arla har været fremme i skoene med platforme som fx Teams. Men Covid-19 har gjort, at vi er blevet endnu bedre til det. Vi ser eksempelvis, at vores medarbejdere er blevet rigtig dygtige til at holde inspirerende oplæg over Teams, hvilket er en disciplin i sig selv. Det er derfor en klar anbefaling til andre virksomhedsledere, at vi ikke ser begrænsninger, når hverdagen vendes på hovedet, men i stedet åbner døren for nye muligheder,” fortæller Helle Müller Petersen og fortsætter:

”Min klare oplevelse er, at medarbejderne er klar til at tage imod forandring. Det afgørende er at give dem de rigtige værktøjer og klæde dem på til at håndtere forandringen. Det kan eksempelvis være at stille digitale platforme til rådighed og styrke viden om, hvordan man fx præsenterer og afholder digitale workshops. Men den vigtigste ledelsesopgave ligger i at etablere, hvorfor forandringen er nødvendig og skabe motivation for at hoppe med ombord og være en aktiv del af den. ”

Helle Müller Petersens fire gode råd til at motivere medarbejdere på hjemmekontoret

 • Tjek ind med dine medarbejdere: Når medarbejderne sidder på hjemmekontoret, er det vigtigere end nogensinde løbende at tale sammen. Hold fast i personalemøder, ring dine medarbejdere op, og foretag daglige eller ugentlige check-in, så du hele tiden er i sync med dine medarbejdere.
 • Skab sociale touch-points: Det kan hurtigt føles ensomt at sidde derhjemme, hvor man ikke har daglig kontakt med sine kolleger og mødes ved kaffemaskinen. Sørg derfor for at skabe nogle sociale fora at mødes i. Det kan være alt fra en digital fredagsbar og personalemøder til digitale walk and talks. Og husk at have kameraet tændt, så I kan se hinanden.
 • Fokusér på faglig og personlig udvikling: Udvikling må ikke gå i glemslen. Det er vigtigt at give dine medarbejdere mulighed for at udvikle sig – også fra hjemmekontoret. Giv fx mulighed for at deltage i webinarer, skab et setup for videndeling, eller afhold større digitale events som Arlas Learning Week.
 • Skab et frirum: Mange medarbejdere sidder stille foran computeren hele dagen, og hverdag og fritid flyder sammen, fordi alting foregår derhjemme. Det er derfor vigtigt at hjælpe dine medarbejdere med at skabe et frirum, hvor det fx er legitimt at gå eller løbe en tur i dagtimerne eller bruge tid på mindfulness. Det øger både medarbejdernes fysiske og mentale sundhed.

Om Arla Learning Week

 • Arla Learning Week foregik i 2020 i uge 39, 21.-25. september. I modsætning til tidligere år foregik oplæggene udelukkende online grundet Covid-19.
 • I 2019 deltog 1.009 Arla-medarbejdere i Learning Week. I år 2020 deltog minimum 1.500 medarbejdere, hvoraf 517 deltagere var fra Danmark.
 • Learning Week blev i 2020 udvidet til at inkludere endnu flere medarbejdere fra England, Tyskland og Sverige. Der deltog dermed syv lande i alt.
 • Learning Week går under budskabet ‘For colleagues, by collegaues’. Det betyder, at hovedparten af oplæggene er udviklet af medarbejdere internt i Arla. Det sikrer videndeling på tværs i virksomheden.
 • Fokus for Learning Week er Learning & Development centreret om Arlas europæiske forretningsplan. Oplæggene er delt op i tre hovedtemaer:
  • Growing Arla Knowledge
  • Industry Knowledge
  • Personal Development