Purpose er et must

Af Nikolaj Henum

Som tiden er i dag, er det vigtigt, at enhver virksomhed og ikke mindst den, vi arbejder for, skal have et stærkt formål, og det kan være helt afgørende for, om du som leder er i stand til at tiltrække de bedste og mest kvalificerede medarbejdere.

Den tid, hvor virksomheder bare kunne fylde mere i lønningsposen for at få medarbejderne til at løbe hurtigere, er passé. Vi vil gerne være en del af en virksomhed, hvor det går godt, som har et stærkt formål, og hvor virksomhedens og ledelsens værdier harmonerer med vores egne.

Jesper Nytoft Bergmann er managing director hos AVT Business School, som er en skole, der igennem de seneste 20 år har udstyret mere end 2.000 topledere i dansk erhvervsliv med executive uddannelser. Han er ikke i tvivl om, at ‘purpose’ fylder rigtig meget i dag.

”Purpose er ikke noget, som vi er begyndt at arbejde med for nyligt. Igennem de senere år har mange ledere haft fokus på ‘purpose driven leadership’, men det nye er i virkeligheden, at det i dag er vanskeligt at komme udenom, hvis du vil have succes som virksomhed – særligt på den lange bane. Og det tror jeg, at de fleste ledere er meget bevidste om i dag,” forklarer Jesper Nytoft Bergmann.

Har fået en yderligere dimension

Selv om purpose har fyldt en hel del på ledelsesgangene i de senere år, er MBA-direktøren sikker på, at begrebets betydning er blevet endnu mere væsentlig i det seneste år – ikke bare for ledelsen, men også for medarbejderne.

Jesper Nytoft Bergmann, managing director, AVT Business School

”Om vores etiske barometer har flyttet sig, kan jeg ikke sige noget om, men som følge af at whistleblower-ordningerne har gjort sig indtog i mange virksomheder sammen med folks villighed til at flage deres utilfredshed på sociale medier, skal virksomheders morale kompas stå rigtigt hele tiden. Samtidig er en generation i den bedre stillede del af den vestlige verden vokset op i en gunstig økonomisk tid, og denne generation stiller derfor anderledes krav til ledelse og virksomhedens formål end tidligere,” forklarer Jesper Nytoft Bergmann.

”Derudover har medarbejdere som følge af corona haft endnu bedre tid til at reflektere over deres daglige opgaver, og her tror jeg, at netop begrebet purpose er blevet helt essentielt og vil vedblive at være det i årene fremover,” siger han.

Både og…

Nogle kritiske røster argumenterer for at purpose og økonomi er modsatrettede begreber og kun meget vanskeligt kan indgå i et samspil.

” ‘Mine medarbejdere arbejder ikke lige så hårdt som mig, medmindre de får betaling nok – og så skal jeg alligevel holde øje med dem.’ Sådan lyder den gamle ledelsesfilosofi, som samtidig også er langt væk fra hele purpose-tankegangen, og hvordan man bør drive ledelse på i dag,” mener Jesper Nytoft Bergmann.

”Hvis man tænker på den måde, så tvinger det lederen til at skabe kontrolsystemer. Og så vil medarbejdernes alt andet lige reagere ved at udtænke måder til at omgå kontrollen på, og på den måde bliver det hele mindre og mindre effektivt. Det får så igen lederen til at indføre endnu mere kontrol, og så er snebolden sat i gang. Over tid bliver medarbejderne mindre engagerede, og lederen bliver mere frustreret, hvilket ikke tjener nogens formål, og ser vi på hele Covid-19-tiden, så er jeg sikker på, at netop denne kontrolledelsesstil vil blive endnu sværere at praktisere i fremtiden,” siger han.

Jesper Nytoft understreger, at purpose og økonomi ikke er et enten-eller men derimod et både-og. For purpose og økonomi kan sagtens gå hånd i hånd, det findes der flere gode eksempler på, forklarer han.

”Der er mange eksempler fra erhvervslivet, hvor purpose og økonomi går op i en højere enhed – uden at forskellige stakeholders stiller spørgsmål til det. Et godt eksempel er en virksomhed som Novo. Vi ved, at de tjener et godt, og Novo har et stærkt formål forstået på den måde, at de redder menneskeliv med deres produkter, og vi ved jo også, at de samtidig er rigtig gode til at tjene penge, og det er der ingen, der stiller sig kritisk overfor. Og i det lys er det jo også givet således, at selv om markedet skriger efter kompetente specialister inden for de naturvidenskabelige fag, så er Novo et hoved foran, blandt andet fordi de har et stærkt purpose, og fordi de bliver opfattet som en sund arbejdsplads og ikke mindst bygger på et økonomisk stærkt fundament,” fastslår han.

 

Fakta

AVT Business School er etableret i 2001.

AVT Business School har i den grad fokus på purpose. Blandt andet tager en tredjedel af Executive MBA-uddannelsen afsæt i netop purpose

Mere end 2.000 danske ledere har gennemført en executive-uddannelse på AVT Business School

AVT Business-underviserne kommer fra de førende Business Schools verdenen over.

AVT Business School