Selvbevidste ledere vil redde jeres forretning i en foranderlig tid

Advertorial

 

Af Rikke Seir Bjerrisgaard
Content Marketing Manager, Insights Nordic

I dag er det ikke nok, at ledere tænker på den kortsigtede, økonomiske bundlinje. De er nødt til at lede gennem en stærk selvindsigt, som gør dem bevidste om, hvorfor de træffer de valg, de gør, og hvordan de bringer deres kerneværdier i spil, så de opnår et autentisk lederskab. Deres selvindsigt er ikke kun til gavn for dem selv, tværtimod. Selvbevidste ledere skaber værdi på flere vigtige områder i organisationen.

Corona-krisen har på bedste ’darwinistiske’ vis vist, at de virksomheder, der evner at omstille sig, er dem, der overlever.  Det kræver løbende tilpasning til de forandringer, som ikke længere er noget, vi skal igennem, men som er et konstant vilkår i virksomheder i dag.

”Ledere, der er psykologisk modne og refleksive i forhold til deres egen adfærd, er dem, der kommer til at stå stærkest.  Det er ledere, der ved, hvor de leder fra, ledere der kan skifte ledelsesstil i forhold til konteksten, og ledere der ved, hvilken indvirkning de har på andre,” siger Grete Vangsø, Nordic Country Manager i Insights.

Grete Vangsø har mere end 20 års erfaring med ledelsesudvikling som erhvervspsykolog, Special-konsulent i Ledelse og senior leder.

Hun mener, at vi lige nu befinder os i en kritisk tid set i forhold til moderne ledelsesforståelse:

Der er ikke noget nyt i, at virksomheder skal tilpasse sig et omskifteligt marked. Det nye er kravet om tempo. Det stiller store krav til virksomhederne og dermed også til lederne og ledergrupperne,” fortæller Grete Vangsø og uddyber:

”Vi ser et øget ledelsesmæssigt krav om, at man er i stand til at involvere sine medarbejdere og skabe følgeskab fra hele virksomheden. Her er vi tilbage ved den selvindsigt, som jeg mener er kilden, hvorfra al god ledelse udspringer.”

 

 

Grete Vangsø er erhvervspsykolog og har i sin tidlige karriere arbejdet som sygeplejerske. Hun har en baggrund som produktchef i pharmabranchen, og har sidenhen arbejdet som ledelseskonsulents Cfl Center for Ledelse og Region Syddanmark. I dag er hun leder af den nordiske del af den globale konsulentvirksomhed Insights.

 

Sådan kan selvbevidste ledere redde jeres forretning

Det er ikke kun lederne selv, der får noget ud af at øge deres selvindsigt. At have selvbevidste ledere kan give signifikante fordele på flere områder i organisationen, bl.a. ved at skabe:

  • Inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø

Ledere, der er opmærksomme på de underliggende dynamikker, som altid vil eksistere i et team og i en virksomhed, får frisat en enorm handlekraft, fordi de ikke nødvendigvis suges ind i dynamikkerne. På den måde er de bedre i stand til at sikre et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø med bedre resultater som gevinst.

  • Inspirerede og engagerede medarbejdere

Når ledere er bevidste om deres styrker og svagheder, og hvornår de kommer under pres, så ved de, hvordan de skal tilpasse deres adfærd og ledelsesstil i forskellige situationer. På den måde kan de få mere overskud til at fokusere på ledelsesopgaven og være den inspirator der motiverer og udfordrer kolleger, hvilket naturligvis øger engagementet blandt medarbejderne.

  • Bedre grundlag for at levere varen

Mennesker har brug for tryghed og tillid – punktum! Vi aflæser vores medmennesker ret godt og vi fornemmer hurtigt, hvis vi f.eks. ikke kan stole på en leder. Selvbevidste ledere fremtræder som autentiske, og vi har mere end nogensinde før brug for autentiske ledere, der kan skabe tryghed og tillid som fundament for at skabe resultater.

Første skridt ligger i HR

Vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi kun arbejder med lederudvikling på toplederniveau. Det handler om at øge ledelseskompetencerne på alle niveauer i organisationen. For at sikre, at selvindsigten hos den enkelte leder udvikles som et stærkt fundament, skal ledelse anskues som en disciplin, der skal læres og trænes – den opgave ligger i HR.

”Ledelsesudvikling må ikke blive en teoretisk disciplin, hvilket vi desværre ofte ser. Hvis vi skal øge ledelseskraften blandt ledere, så er det bevidstheden og adfærden hos den enkelte, vi skal arbejde med,” fortæller Grete Vangsø.

Lederudviklingsprogrammet ”The Self-Aware Leader” tager afsæt i Insights’ ledelses-personprofil koblet med 4 ledelses-manifestationer, henholdsvis: Resultatskabende ledelse, visionær ledelse, relationel ledelse og centreret ledelse. Yderligere er der koblet 8 ledelsesdimensioner illustreret i indercirklen på modellen.

Modellen man arbejder ud fra i ”The Self-Aware Leader” er således konkret og visuel. Det bliver tydeligt, hvilke foretrukne ledelsesstile den enkelte leder har, og som under pres kan komme negativt til udtryk, samt hvilke stile, man bør arbejde med eller sikre bliver bragt i spil i organisationen.